Werkwijze

Wederzijds vertrouwen is belangrijk

Wederzijds vertrouwen is belangrijk

Iedereen heeft tijd nodig om een vertrouwensband op te bouwen, om bij diepere lagen van zichzelf te komen. De een heeft daar meer tijd voor nodig dan de ander en dat is helemaal niet erg. Ieder mens is uniek en dat vind ik juist mooi.
Je bewust worden van je lichaam en leefwijze is een aspect dat als een rode draad door de behandelingen heen loopt. De vragen die ik stel tijdens het gesprek en de massage zelf ondersteunen dit.

Bij onze eerste afspraak starten we met een intakegesprek van ongeveer een half uur.
Daarin komen vragen aan de orde die een beeld geven van je lichamelijke conditie en van de persoon die je nu bent. Daarna krijg je een behandeling (shiatsu of reiki).
De aard en duur van de klacht waarmee je komt, bepalen voor een groot deel het aantal behandelingen dat nodig zal zijn. Ik houd een logboek bij van het verloop van de behandelingen.

Als je vaker komt zullen we na drie behandelingen (tijdens onze vierde afspraak) een evaluatiegesprek hebben. Daarin blikken we terug op de behandelingen, bespreken we hoe jij die hebt ervaren en overleggen we of en hoe we verder gaan.

Het is bij mij gebruikelijk dat we steeds kort bespreken wat de vorige behandeling gedaan heeft en hoe het op dit moment met je gaat. Dit maakt deel uit van de behandeling. Na afloop bespreken we wat de nieuwe behandeling heeft opgeroepen.

Hoe meer ontspannen we beiden kunnen zijn, hoe groter het effect is van de behandeling, daar ben ik van overtuigd.
Je mag er zijn met alles wat er is.

Wees welkom!

Stuur Mirjam een bericht