Privacyverklaring

Cookies

Deze website gebruikt enkel functionele cookies, om het bezoekersaantal te meten via Google analytics. Hierbij worden IP adressen geanonimiseerd zodat niets naar individuele personen is te herleiden. Ook worden er geen gegevens gedeeld met derden. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Uw dossier bevat persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, een korte omschrijving van de behandeling, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat anderen geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Stuur Mirjam een bericht